Pre en Postnatale kinesitherapie

Pre en postnatale kine:

Richt zich op de bewustwording van de lichaamsveranderingen (houding, ademhaling, bekken en bekkenbodem…) voor, tijdens en na de bevalling.

In de prenatale kine:

begeleiding om lichamelijke klachten (bekkenpijn, lage rugpijn…) beter op te vangen. Ademhalingstechnieken, ontspanningsoefeningen en perstechnieken om je zo goed mogelijk voor te bereiden op de bevalling.

In de postnatale kine: (start +- 6 weken na de bevalling)

Na de bevalling gaan we aan de slag om de juiste spiergroepen terug te versterken.  Met aandacht voor de bekkenbodem, buikwand, houding en stabiliteit. Een zwangerschap en bevalling zijn voor iedereen verschillend dus werken we met een programma op maat van de patiënt, zowel op fysisch als op psychisch vlak. Door het volgen van de sessies ben je goed voorbereid om terug je sport  en werk te hervatten.